Kritéria

Kritéria environmentálně šetrného obchodu a služeb označení ZeleNEJ obchod vycházejí z teorie udržitelnosti (environmentální, ekonomický a sociální) a z definovaných oblastí.

Zmiňované oblasti představují okruh standardních činností a aktivit daného podnikatelského subjektu, se kterými se setkává během svého provozu (nákup zboží a služeb, odpadové hospodářství apod.), kontroluje, řídí je a má možnost jejich změny.

Deset oblastí:

1. Prací, čisticí a dezinfekční prostředky; 2. Nakládání s odpady; 3. Nákup zboží a služeb (kancelářské potřeby a vybavení kanceláře); 4. Hospodaření s vodou; 5. Energie – zdroje energie a úsporná opatření; 6. Doprava; 7. Ochrana klimatu; 8. Potraviny – stravování a občerstvení; 9. Obchod a komunita a 10. Mezinárodní otázky.

V rámci jednotlivých oblastí jsou stanovena kritéria, jejichž počet je v každé oblasti různý a jejich plnění je volitelné, dobrovolné.

 Kritéria s významnějším vlivem na životní prostředí či prezentující minimální základ v rámci standardu ZeleNEJ obchod mají přiřazenou váhu 2 body. Kritéria s méně významným vlivem na životní prostředí jsou dále ohodnocena 1 bodem a kritériím představujícím nejmenší vliv na životní prostředí je přiřazena váha 0,5 bodů

Zájemce o získání označení ZeleNEJ obchod vždy reaguje pouze na relevantní kritéria, neboť ne všechna jsou pro subjekt aplikovatelná a tím je může přímo či nepřímo ovlivnit. Pokud například zájemce působí ve vlastních prostorách a disponuje venkovním prostorem/dvorem, je pro něj reálné instalovat úsporná opatření za účelem snížení spotřeby energií a vody, nebo umístit stojany na kola; u subjektů působících v nákupních centrech není relevantní realizovat adaptační opatření na změnu klimatu.

Informace o relevantnosti společně se způsobem doložení splnění kritérií jsou uvedeny u popisu každého kritéria. Celkový počet možných bodů v důsledku odlišné relevance kritérií může být pro jednotlivé obchody různý.

Přidělení odpovídajících bodů odpovídá splnění kritérií. Množství získaných bodů je vyděleno celkovým počtem potenciálních bodů a je vypočítán procentuální podíl vyjadřující míru plnění kritérií označení ZeleNEJ obchod. Posléze je subjektu přidělena příslušná úroveň značky ZeleNEJ obchod.

Postup získání značky ZeleNEJ obchod.