zeleNEJ obchod

ZeleNEJ obchod je obchod, který splňuje nejdůležitější zásady ekologicky šetrného provozu.

ZeleNEJ obchod je značka garantující zákazníkům ekologicky přívětivé prostředí pro jejich  nákup. 

Mezi podnikatelskými subjekty v České republice v současnosti zřetelně roste tendence zabývat se otázkou své společenské odpovědnosti (CSR) a zároveň se podílet na ochraně životního prostředí v obecném pojetí. Zatím však jen velmi málo podnikatelských subjektů má povědomí o možnostech a přínosech zavedení standardu environmentálně šetrného obchodu a služeb v rámci svého podnikání.

Obecným záměrem projektu ZeleNEJ obchod je rozšířit mezi podnikatelské subjekty a spotřebitele v České republice povědomí o environmentálně šetrné a odpovědné produkci a spotřebě.

Primárně označení ZeleNEJ obchod mohou získat tyto podnikatelské subjekty: maloobchod, velkoobchod, restaurace / kavárna / bistro, služby a e-shop.

Prostřednictvím stanovených kritérií označení ZeleNEJ obchod lze motivovat podnikatelské subjekty k environmentálně šetrnému provozu, tzn. pohlížet i na jiné oblasti ŽP (nákup zboží, používání pracích a čisticích prostředků, hospodaření s vodou ad.) než jsou standardní oblasti, které podnik z legislativních důvodů kontroluje (např. odpadové hospodářství).

Splněním definovaných kritérií environmentálně šetrného obchodu a služeb označení ZeleNEJ obchod podnikatelský subjekt prokazuje svoji odpovědnost vůči životnímu prostředíJak získat značku ZeleNEJ obchod (více).

Informační list ZeleNEJ obchod ke stáhnutí.

Inspirujte se dobrými příklady a podpořte společně s námi odpovědnou spotřebu. Motivací mohou být i TIPY A RADY vedoucí k environmentálně šetrné a odpovědné spotřebě.