Značky používané v zeleNEJ obchodu

ZeleNEJ obchod přestavuje označení deklarující environmentálně šetrný provoz daného podnikatelského subjektu. Označení je rozšířena i do oblasti služeb, je tedy možné získat tuto značku primárně i pro služby a je udělena na základě auditu a ze získaného bodového ohodnocení, které vyplývá ze splnění kritérií environmentálně šetrného provozu.

Celkový počet bodů vychází ze splnění kritérií, na základě nichž je zájemci přidělena příslušná úroveň značky ZeleNEJ obchod.

Existují tři úrovně značek ZeleNEJ obchod:

Excelentní

Subjekt splňuje minimálně 80 % všech bodů v rámci relevantních kritérií. Subjekt představuje nejvyšší možný environmentálně šetrný provoz.

Hodnocení: 80,0 % a více

Progresivní

Subjekt splňuje 60-79 % všech bodů v rámci relevantních kritérií. Subjekt má definované další kroky vedoucí k získání vyššího bodového ohodnocení /excelentní/ v rámci environmentálně šetrného obchodu.

Hodnocení: 60-79,9 %

Osvědčený

Subjekt splňuje minimálně 40 % všech bodů v rámci relevantních kritérií. Získání této kategorie značky je pro obchody především pozitivní motivací pokračovat v plnění dalších kritérií.

Hodnocení: 40-59,9 %